Mudro je usmjeriti bijes ka problemima, a ne ka ljudima, kao i energiju na odgovore, a ne na izgovore.