Laž ne može postati istina, laž može postati samo navika.