Velike količine medicinskog otpada i raznih nepoznatih kemikalija nalaze se na hrpi u krugu Duhanske stanice u Širokom Brijegu. S obzirom da je u tijeku rušenje starih baraka u cilju čišćenja i ravnanja terena, u spomenutim objektima pronađene su velike količine raznog medicinskog otpada među kojima najviše ima šprica i setova za infuziju.  Pretpostavlja se da medicinski otpad potječe iz vremena Domovinskog rata dok kemikalije datiraju još iz vremena bivše države dok je u funckiji bila Duhanska stanica. Iz Službe za gospodarstva Grada Širokoga Brijega kazali su kako se otpad sanira u plastične bačve te da će ubrzo biti uklonjen sa spomenute lokacije.