Prilično je zabavno činiti nemoguće. – Walt Disney