Ako čovjek ne mijenja mišljenje, ili je vrlo mudar ili je budala – kineska poslovica