U nastavku manifestacije fra Didakovi dani održava se likovna kolonija kod njegove rodne kuće u Paoči,općina Čitluk. Sudjelovati ce dvadesetak umjetnika iz BiH i Hrvatske. Voditelj kolonije je Mario Boban, a sama kolonija trajat će tri dana. Sudjelovat će:Mladen Ivešić,Srećko Slišković,Mate Ljubičić,Tomislav Kosta,Josip Skerlj,Kristina Ćavar,Anđelko Mikulić i drugi. Bit će ce i par studenata likovne umjetnosti koji će pratiti rad slikara. U sklopu manifestacije održat će ce se “Koncert odabranih” u crkvi u Gradnićima gdje ce nastupiti glazbene škole iz BiH i Hrvatske.