Otvorila se migrantska ruta na području Bosne i Heccegovine,a na najvećem udaru su sigurno gradovi i naselja koji se nalaze uz samu granicu. Sve veći broj migranata zabilježen je u Ljubuškom,ali ni ostali gradovi nisu pošteđeni. Ministar unutarnjih poslova ŽZH  rekao je kako se još uspješno nosimo s migrantskom krizom. Svi koji se nađu na nedozvoljenim mjestima budu prebačeni u kamp-Salakovac. Većih ispada nije bilo,ali isto tako ministar apelira na zatvaranje odnosno zaključavanje imovine stanova i automobila,da bi se spriječio bilo kakav incident.