Svačiji dan ima isti broj sati. Ako želiš uraditi nešto posebno, moraš naći vremena samo za to. – Marion Dane Bauer