Duhovni seminar održati će se na Kočerinu pod vodstvom fra Maria Knezovića a trajati će od 3.-5.ožujka s početkom od 19 i 30h.

Teme o kojima će se govoriti su brak,obitelj,mladi i spolnost.Fra Mario će govoriti o aktualnim temama koje se vežu uz ove četiri.

Duhovni seminar trajati će tri dana utorak,srijeda i četvrtak.

Seminar će se održati u crkvi na Kočerinu.

Brak,obitelj,mladi,spolnost pred izazovom vremena-

fotografija facebook.com