Frazemi su ustaljeni skupovi riječi koji imaju preneseno značenje.

To znači da se koriste u govoru kao skup riječi.

Jedino tako ima smisla.Jedino tako funkcionira,i tako se koristi…

-DATI PETAMA VJETRA.

Frazem koji često koristimo u govoru.Kad za nekoga kažemo da je pobjegao,otišao,izgubio se iz neke situacije koja je bila za njega vezana.

Otišao bez najave-dao petama vjetra-.

Frazeologija je grana koja se bavi proučavanjem frazema.

fotografija večernji.hr