Frazem-Kao riba u vodi- znači dobro se snalaziti u danim okolnostima.

Kako riba savršeno pliva u vodi tako čovjek se snalazi u danim okolnostima

koje ga snađu u životu.

Ovaj frazem često se koristi za uspjeh ljudi u određenim situacijama i u određenim poslovima. 

fotografija bionet-škola.com